chirrups صادرات پرندگان اقتصادی تخم مرغ

chirrups: صادرات پرندگان اقتصادی تخم مرغ مرغداری قیمت مغازه خرده فروشی آنفولانزا

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانیت را نجات دهید , ای بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد برسيد, دیدن بعضی صحنه‌

از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي‌شود، فرياد بر مي‌آوريم که‌اي بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد

روحانیت را نجات دهید , ای بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد برسيد, دیدن بعضی صحنه‌

از اعماق جان فرياد بر مي آوريم؛ ای بزرگان حوزه هاي علميه به داد برسيد؛ روحانیت را نجات دهید / دیدن بعضی صحنه ها اعصابي پولادين مي خواهد

عبارات مهم : مسابقه

از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي شود، فرياد بر مي آوريم که اي بزرگان حوزه هاي علميه به داد برسيد و روحانيت را از اين بي ضابطه عمل کردن ها نجات دهيد.

حجت الاسلام والمسلمین مسیح مهاجری بار دیگر بر اصلاح رویه بعضی روحانیون تاکید کرد.

روحانیت را نجات دهید , ای بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد برسيد, دیدن بعضی صحنه‌

مدیرمسئول روزنامه جمهوی با اشاره به انجام بعضی فعالیت ها به وسیله گروهی از طلاب که در ارزش روحانیت نیست، نوشت: از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي شود، فرياد بر مي آوريم که اي بزرگان حوزه هاي علميه به داد برسيد و روحانيت را از اين بي ضابطه عمل کردن ها نجات دهيد.

متن کامل یادداشت مسیح مهاجری در زیر آمده است:

از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي‌شود، فرياد بر مي‌آوريم که‌اي بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد

در صفحه خبر رسان تلگرام صحنه کاملاً غيرمتعارفي را در ساحل درياي خزر ديدم که عده اي دختر و پسر و زن ومرد با سرو وضع نامناسب مشغول انجام مسابقه سيب خوري بودند و چند طلبه جوان نيز اين مسابقه را مديريت مي کردند. نحوه اجراي مسابقه اينگونه بود که چند دختر هر کدام سيبي را به نخ آويزان کرده و از بالاي سر چند مرد جلوي دهان آنها مي گرفتند تا آنها بدون آنکه از دست خود براي نزديک کردن سيب به دهانشان کمک بگيرند آن را بخورند تا موفقيت در خوردن سيب و سرعت عمل در آن، امتيازاتي براي خورندگان محسوب شود. اين مسابقه، با حضور و نظارت و مديريت چند طلبه اجرا مي شد و در واقع، مجري مسابقه طلبه ها بودند.

از حواشي اين مسابقه و فلسفه آن و بقيه قضايا که بگذريم، حضور اين چند طلبه در چنين صحنه اي بسيار عجيب و غيرعادي بود. کساني که اين روزها اين صحنه را روي خبر رسان تلگرام براي ديگران مي فرستند، هر کدام حاشيه اي تمسخرآميز و يا جملاتي که نشان دهنده تعجب آنهاست نيز زيرنويس آن مي کنند تا غيرعادي بودن آن را به مخاطب خود اعلام نمايند.

در صحنه ديگري، تصوير يک خودروي پرايد در بزرگراه چالوس نشان داده شده است که يک تابلوي بزرگ با جمله «اجراي عقد ازدواج عادي با مدرک معتبر قانوني بدون ثبت در شناسنامه» روي آن نقش بسته به آن تکيه داده شده است و البته زير آن جمله «پاسخ به سئوالات شرعي و تصحيح قرائت نماز» نيز اضافه شده است هست. کسي که اين تصوير را به خبر رسان تلگرام ارسال کرده زير آن نوشته: «اين هفته که مي رفتيم چالوس، يک پرايد کنار بزرگراه ابتداي مسير توقف کرده و يک روحاني هم کنارش قدم مي زد و اين تابلو را پشت ماشين راه اندازی کرده بود.»

روحانیت را نجات دهید , ای بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد برسيد, دیدن بعضی صحنه‌

مواجه شدن با اين صحنه ها اعصابي پولادين مي خواهد. معلوم نيست اين طلبه هاي جوان در کدام مدرسه و حوزه علميه و نزد کدام استاد درس خوانده اند که براي خودشان اين قبيل کارها سخيف را مجاز مي دانند!

بعضي از کاربران، در تفسير اقدام آن طلبه که در کنار خودروي پرايد قدم مي زد و منتظر بود براي خواندن عقد به او مراجعه شود نوشته اند: «منظورش خواندن صيغه عقد موقت براي دخترها و پسرها يا مردان متاهل است که در شناسنامه ثبت نمي شود و يک دفترچه به آنها مي دهند که هتل ها قبولش دارند.»

از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي‌شود، فرياد بر مي‌آوريم که‌اي بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد

سؤال اين است که اين دفترچه را چه کسي اختراع کرده؟ چه کسي و چه نهادي به هتل ها اجازه داده چنين دفترچه اي را بپذيرند؟ کدام دستگاه مجاز بوده اجراي عقد بدون ثبت در شناسنامه را بلااشکال اعلام کند؟ و اصولاً اين آقاي طلبه آیا چنين شغلي را گزینش کرده که مفهومي غير از مجاز کردن فساد و ترويج فحشا و رسميت بخشيدن به آلودگي هاي اخلافي و بي بند و باري ها ندارد؟

اينکه با سوز و گداز مي گوئيم و مي نويسيم «کارکرد روحانيت اين نيست» براي اين است که بخشي از روحانيت اکنون به چنين بيراهه اي مي رود، بيراهه اي که هويت 1000 ساله اين نهاد پرافتخار و هدايتگر را خدشه دار کرده هست. روحانيت در طول تاريخ هزار ساله خود، مظهر تقوا، پاکدامني، هدايت، مبارزه با فساد، مقابله با ظلم و فدا کردن خود براي دستگيري از مردم و دور ساختن آنها از بيراهه ها بوده و در همين وقت معاصر، رهبري بزرگ ترين انقلاب ديني ظلم ستيزانه و عدالتخواهانه و فسادبرانداز را برعهده داشت و به برکت انفاس قدسيه امام خميني و تلاش و مجاهدت ياران ايشان توانست رژيم ستم شاهي را که از طرف استعمارگران مأموريت داشت جامعه ايراني را به فساد و تباهي و وابستگي بکشاند، اين انقلاب را به پيروزي برساند و نظام جمهوري اسلامي را تأسيس نمايد که اگر در مسير تعيين شده است در قانون اساسي حرکت کند مترقي ترين نظام حکومتي در دنیا امروز هست. آنچه اکنون مايه تأسف است اين است که اين نهاد پرسابقه و پرافتخار امروز دچار کارکردي شده است که آن سابقه پرافتخار را زير سؤال مي برد و ضربات بزرگي به اعتقادات مردم وارد مي کند.

روحانیت را نجات دهید , ای بزرگان حوزه‌هاي علميه به داد برسيد, دیدن بعضی صحنه‌

شايد اگر از طلبه هائي که مديريت مسابقه سيب خوري را در ساحل درياي مازندران برعهده داشتند و آن طلبه که در بزرگراه چالوس تابلوي اجراي عقد بدون ثبت در شناسنامه را اوج برده بود پرسيده شود آیا چنين مي کنيد؟ بگويند نشانه ما عادي سازي روابط مردم با روحانيت و يا حل پرسشها شرعي آنها و جذب حداکثري هست. و شايد اين طلبه هاي جوان واقعاً هم چنين اعتقادي داشته باشند، ولي آيا نهاد روحانيت بايد اين چنين بي ضابطه و بي در و دروازه باشد که هر کس هر کاري به نظرش رسيد انجام بدهد و هيچ نظارتي بر کار او نباشد؟!

بار ديگر از اعماق جان و در نهايت عذاب وجدان به خاطر مشاهده چنين کارکرد انحرافي که از بخشي از روحانيون مشاهده مي شود، فرياد بر مي آوريم که اي بزرگان حوزه هاي علميه به داد برسيد و روحانيت را از اين بي ضابطه عمل کردن ها نجات دهيد. بعضي از بزرگان علماي روحاني اين روزها راجع به عزاداري هاي بي ضابطه در محرم هشدار داده اند ولي اين هشدار اولاً بايد وسيع تر و همه جانبه باشد و مشمول بر کارکردهاي غلط روحانيت نيز بشود و ثانياً خود حضرات بزرگان بايد براي گارانتی اجرائي هشدارهايشان تدبيري بيانديشند.

مسيح مهاجري

واژه های کلیدی: مسابقه | مسابقه | مشاهده | شناسنامه | شناسنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog